Сдружение

Сдружението ,,За Мелник” е основано 2008 година от активни граждани, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.
Целите му са: развитие на туризма, бизнеса, културата, изкуството и екологията и повишаване социалния статус на населението в района.
Дейността му включва организиране и провеждане на различни форуми, семинари, фестивали и други културни събития, с които да се съживят местните традиции и обществените прояви.
Сдружението се ръководи от морални, етични и общоприети форми и е отворено за нови членове.
За да се запознаете с устава на сдружението натиснете ТУК.