Трифон Зарезан

24.01.2012 Празници

На 14 Февруари се организира провеждане на ежегоден празник ,,Трифон Зарезан” в гр.Мелник.

Ще има музика от с.Склаве и традиционна сбирка – зарязване на лозята до с.Лозеница.

Приветствие и зарязване от кмета на гр.Мелник. Определяне на водещ на празника (най-стария лозяр) и започване на неофициалната част. След дегустации, игри, хора и зарязване в лозята, празника се се мести в гр.Мелник. За повече информация може да се звъни в кметството гр.Мелник или на тел. на сдружението.


Вашият коментар